Kære kunde.

Vi beder om at relevante adgangsveje er ryddet både inde og ude samt evt. opgang.

FHL afdækker ikke gulve eller tæpper, dette påhviler dem som bor på adressen, såfremt dette måtte være nødvendigt. FHL dækker IKKE gulvskader som følge af manglende afdækning.

Ved levering af opvaskemaskine: Underskab under håndvask bedes ryddet.

Ved afmontering/bortskaffelse af køl/frys: Vi forventer at det udtjente produkt, kan tømmes hurtigt mens vi gør det nye klar.

Vi ser frem til at betjene dem.